• English
  • Српски језик

Brite Solar – Solar Technologies

Brite Solar – Solar Technologies

Brite Solar je kompanija za nanomaterijale koja koristi inovativne materijale i tehnike taloženja kako bi isporučila novu klasu staklenih materijala za građevinarstvo.
Ovi materijali ili štede energiju u slučaju dinamičkog stakla, ili generišu energiju u slučaju solarnog stakla.
Brite Solar je posvećen primeni naprednih materijala nanotehnologije za kreiranje novih tipova arhitektonskog stakla koje može smanjiti energetski otisak zgrada smanjenjem energije za grejanje, hlađenje i osvetljenje i istovremeno proizvoditi električnu energiju iz svetlosti.

Svaka obloga koja se koristi u staklenicima mora biti izuzetno providna kako bi biljke u njima dobile značajnu količinu ambijentalnog svetla. Štaviše, optimalni premaz neće promeniti karakteristike spektra svetlosti. Cena solarnog panela u stakleniku takođe mora biti dovoljno niska da nadoknadi troškove nabavke električne energije i ostvari profit. Solar Glass rešenje kompanije Brite Solar obezbeđuje punu transparentnost spektra, proizvodnju energije i optimizaciju troškova kako bi se zadovoljile potrebe komercijalne primene u staklenicima.
Pored toga, Brite je napravio modifikacije tehnologije solarnog stakla. Prvo je Dinamic Glass, pristupačno elektrohromno staklo koje pruža toplotnu izolaciju.